Missing Consumer Key - Check Settings

Organisatie

Organisatie

De vraag naar beter passende en stimulerende zorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking wordt groter.

Stichting SAAR foundation is een organisatie die zich inzet voor deze groep mensen. We helpen hen te groeien, zodat ze op een zo zelfstandig mogelijke manier zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij.  

Om kinderen en (jong)volwassenen te laten groeien gebruikt de SAAR foundation, al dan niet in samenwerking met (zorg)partners, Applied Behavior Analysis (ABA) en Pivotal Response Training (PRT) als fundament. We streven naar ,maximale groei, maar altijd met plezier. Er kan in elke omgeving worden gewerkt aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid of aan communicatieve- en sociale-emotionele vaardigheden. Hierbij staat een fijne kwaliteit van leven voorop.

De missie van de SAAR foundation is het creëren van een veilige, gestructureerde omgeving in de vorm van schoolbegeleiding, activiteitenbegeleiding, opvang, respijtzorg en begeleid wonen met zorg. 

Onze kernwaarden

Authentiek – Applied Behavior Analysis doorvoeren in ons totale aanbod
Wij geloven in de kracht van ABA. In alles wat we aanbieden is ABA de basis, dat is wat ons uniek maakt. 

Betrouwbaar – Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen
Als we ervoor gaan, gaan we er helemaal voor. We zullen alles uit de kast halen om de ABA begeleiding zo succesvol mogelijk te laten zijn. We communiceren op een betrokken, heldere en eerlijke manier.

Deskundig – Een stevig fundament op een zelfde wijze toegepast
ABA is een toegepaste gedragsmethode op wetenschappelijke basis. Alle begeleiders ontvangen een training ABA, waarbij ze de principes van ABA op de juiste wijze in leren zetten. 

Groei – Groei naar persoonlijk geluk
We geloven in groei. Groei van mensen die we begeleiden en ook in groei van de SAAR foundation. Onze slogan is niet voor niets: we rise by lifting others.  We bouwen aan een programma waarin groei en geluk de sleutelwoorden zijn. Omdat ieder mens anders is, zullen we werken met op maat gemaakte, persoonlijke programma’s.

Open – Met een open houding komen we samen verder
Een open houding naar mensen die we begeleiden en hun directe omgeving. Dat betekent de familie, school/werk, overige zorgverleners, hulpverleningsinstanties en natuurlijk ook de maatschappij. Wij geloven erin dat er een plek is voor iedereen.

Plezier – Leren met plezier geeft het beste resultaat
Het leven moet een aangename ervaring zijn. Daarom creëren we een omgeving die daaraan bijdraagt. Mensen die we begeleiden en hun directe omgeving moeten zich veilig en goed voelen. Op de plek waar ze verblijven, maar ook bij de teamleden die hen begeleiden. Passie, enthousiasme, vriendelijkheid, rust, geduld en creativiteit zijn belangrijke kernkwaliteiten.  We zetten door en stimuleren op een positieve manier.