Missing Consumer Key - Check Settings

ABA

Lees Meer

Contact

Lees Meer
Welkom op de website van de SAAR foundation

Stichting SAAR foundation  is een organisatie die zich inzet voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. We helpen hen te groeien, zodat ze op een zo zelfstandig mogelijke manier zinvol kunnen deelnemen aan de maatschappij.  Dit doen we door het ontwikkelen van initiatieven waarbij Applied Behavior Analysis (ABA) de basis is, al dan niet in samenwerking met (zorg)partners. 

ABA is de overkoepelende naam voor verschillende gedragsmethodes met eenzelfde basis. Er zijn meerdere begeleidingsvormen die onderdeel kunnen zijn van een ABA programma, zoals Pivotal Response Training (PRT), Verbal Behavior (VB), Discrete Trial Teaching (DTT) en Natural Environment Training (NET). Gebruik en inzet van deze vormen van ABA worden afgestemd op de ontwikkelingsfase, niet op leeftijd. Zo heeft PRT de focus op communicatie en motivatie en wordt DTT vooral ingezet bij functionele en schoolse vaardigheden. Bij NET (natural enviroment teaching) ligt de nadruk op het leren of inslijten van gedrag in een natuurlijke omgeving. Deze vormen kunnen in meer of mindere mate worden ingezet om de doelgroep zo optimaal mogelijk te helpen.    

Als team van stichting SAAR Foundation nodigen we u graag uit meer te lezen over onze stichting en over ABA. In early intervention wordt ABA met name gezien als behandeling, gekoppeld aan specifieke leerdoelen. Echter, ABA kan ook zeker binnen begeleiding zeer zinvol zijn. 


Wat we doen

Stichting SAAR foundation ontwikkelt projecten in een veilige en gestructureerde omgeving in de vorm van schoolbegeleiding, begeleiding bij groepsactiviteiten, respijtzorg en wonen met zorg voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. We helpen cliënten om te groeien, zodat ze op een zinvolle manier kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dit doen we door het creëren van initiatieven op basis van ABA, eventueel met de juiste samenwerkingspartners.

Er is een toenemende vraag naar beter passende en stimulerende zorg voor mensen met een (meervoudige) beperking. Door het toepassen van ABA in contact, spel en bij dagelijkse vaardigheden wordt in kleine stappen  op een plezierige manier maximale zelfstandigheid van cliënten bereikt.

Professionele, gepassioneerde begeleiders werken met cliënten en hun omgeving samen, om steeds te zoeken naar mogelijkheden om deze groei te optimaliseren.

Waar de SAAR foundation voor staat