Missing Consumer Key - Check Settings

ABA

Wat is ABA?

ABA staat voor Applied Behavior Analysis, dat vertaald toegepaste gedragsanalyse betekent. Grondlegger van ABA is Ivar Lovaas. Door de jaren heen werd ABA verder ontwikkeld en aangepast.

ABA helpt bij ontwikkeling van gedrag dat functioneel en sociaal belangrijk is. Gewenst of functioneel gedrag wordt gestimuleerd, niet gewenst of niet functioneel gedrag zoveel mogelijk beperkt. Dit helpt de cliënt op zijn/haar eigen wijze deel te nemen aan de maatschappij. 

Ook het stimuleren of inslijten van vaardigheden kan zeer goed via ABA.  Door vaardigheden op te delen in kleine, haalbare stapjes, worden cliënten niet overvraagd. Hierdoor is het behalen van succes gemakkelijker en blijft de motivatie hoog.  

Door een goede omgeving te creëren, de juiste hulp te bieden en te zorgen voor veel oefening en herhaling kunnen cliënten zo optimaal mogelijk ontwikkelen.