Missing Consumer Key - Check Settings

ABA in onderwijs

ABA in onderwijs

Wereldwijd wordt ABA in onderwijs al op grote schaal toegepast. Ook in Nederland ontstaat er langzaamaan meer draagvlak voor deze vorm van begeleiding. Stichting SAAR foundation wil, samen met ABA Huis, op verschillende scholen in Nederland structureel een unieke leeromgeving op basis van ABA bieden voor leerlingen die dat nodig hebben.    

Dit doen we op basis van een ABA project binnen school. Binnen school is een ABA begeleidingsruimte gecreƫerd. Deze ruimte is bedoeld voor leerlingen met leerplicht, die nog niet alle vaardigheden bezitten om zelfstandig deel te nemen aan een lesprogramma. De leerlingen zijn nog niet in staat om vanuit een groepssituatie tot leren te komen.

Leerlingen worden niet zomaar toegelaten tot het ABA traject. Na aanmelding zal een commissie zorgtoewijzing integraal geschiktheid bepalen. Dit gebeurt door middel van een intakegesprek, een observatiegesprek en een motivatiegesprek met ouder(s) en/of verzorger(s).  

Leerlingen die worden toegelaten zullen deels onderwijs gaan volgen in de eigen klas. Omdat het voor leerlingen nog niet mogelijk is (volledig) deel te nemen aan dit onderwijs, kunnen zij tussentijds terecht in de ABA begeleidingsruimte. 

Deze wijze van ABA begeleiding wordt aan maximaal 6 leerlingen geboden. 

Het doel van deze ABA begeleidingsruimte is de leerling te helpen bij die vaardigheden, die het mogelijk maken om steeds meer deel te nemen aan onderwijs. Hierdoor neemt de leerling deel aan onderwijs, in een tempo waar hij/zij zich prettig bij voelt. 

Zowel in de ABA begeleidingsruimte als in de eigen klas wordt de leerling begeleid door een individueel begeleider (Registered Behavior Technician – RBT). Deze begeleider heeft een speciale opleiding gevolgd om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen volgens de principes van ABA. 

Instroom gebeurt aan de hand van 3 fases:

Periode 1 – De ABA begeleidingsruimte is uitgangspunt – de leerling wordt op school aangenomen en zal samen met een RBT (begeleider) enkele momenten per week doorbrengen in de klas. In de ABA ruimte wordt gewerkt aan vaardigheden die nodig zijn om deelname aan onderwijs te vergroten.
Periode 2 – De klas is uitgangspunt – de leerling brengt veel meer tijd door in de klas en zal ,indien nodig, terug gaan naar de ABA ruimte. De leerling ontvangt in deze periode nog steeds individuele begeleiding in zowel de klas als in de begeleidingsruimte.  
Periode 3 – Individuele begeleiding wordt structureel afgebouwd – in deze periode zal de individuele begeleiding in de klas steeds meer worden afgebouwd. De leerling neemt steeds meer zelfstandig deel aan onderwijs, maar de begeleider is op afroep nog steeds aanwezig. Indien noodzakelijk, zal de leerling nog altijd gebruik kunnen maken van de ABA begeleidingsruimte.

De lengte van het totale traject is afhankelijk van de individuele behoeften van het kind. 

Het eerste ABA begeleidingstraject op deze wijze is gestart in Tilburg binnen Onderwijs Centrum Leijpark. Mocht u meer informatie willen over dit begeleidingstraject in het algemeen of over ons initiatief in Tilburg, dan kunt u contact opnemen met de SAAR foundation.